Network Menu

SWEA Barn

SWEA Småbarn

Denna grupp vänder sig till oss som har yngre barn och som kan träffas på dagtid vid olika tillfällen och platser. Erfarenheter och kultur kan vara betryggande att dela med andra Swea-mammor i ett annat land, likväl somatt bara ha en glad och social stund med barnslig lek.

Kontaktperson: Katrin Vogel

SWEA Barngrupp 300x250