Network Menu

SWEA Barn

Denna grupp vänder sig till oss som har yngre barn och som kan träffas på dagtid vid olika tillfällen och platser. Erfarenheter och kultur kan vara betryggande att dela med andra SWEA-mammor i ett annat land, likväl som att bara ha en glad och social stund med barnslig lek.

Kontakta programgruppen om du är intresserad eller har frågor:
SweaChicagoProgram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com