Network Menu

SWEA-bladet Chicago

Svensk flagga

SWEA-bladet Chicago kommer ut med ett eller två nummer per år (vår och höst)
och trycks i ca 130 exemplar/nummer.

Är du intresserad av att veta mer eller av att skriva i SWEA-bladet?
Kontakta vår chefredaktör på: sweachicagoredaktionen(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Är du intresserad av att annonsera?
Kontakta vår PR- & Annonsansvarige på: PRsweachicago(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

__________________________________________________________

USA flaggaSWEA-bladet Chicago is produced two times per year (spring and fall)
and is printed in 130 copies.

Are you interested in finding out more or to write for SWEA-bladet?
Contact our Chief Editor at: sweachicagoredaktionen(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Do you want to advertise in SWEA-bladet?
Contact our PR and Advertising Director at: PRsweachicago(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

__________________________________________________________

Annonsprislista / List of prices!

__________________________________________________________

Här finner du ett urval av våra tidigare SWEA-blad /
A selection of past editions of SWEA-bladet:

2017:1

2016:2

2016:1

2015:2

2015:1

2014:2

2014:1

2013:1

2012:2

2012:1